Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe locatie

BV Onder Ons heeft, na stemming in een extra ledenvergadering, besloten de mogelijkheden te onderzoeken om wellicht naar een nieuwe locatie te verhuizen.

Aanleiding is het initiatief dat gestart is door de Stichting Bridge en Biljartcentrum Castricum. Deze heeft de huur van de huidige locatie aan de Stetweg opgezegd en is voor de aldaar spelende verenigingen op zoek naar een nieuwe locatie.

Wij en de initiatiefnemers van Stichting Bridge en Biljartcentrum Castricum hebben sindsdien niet stilgezeten. Hoe graag wij ook zouden willen, wij kunnen nu nog niet aangeven op welke locatie ons oog is gevallen maar zodra daar absolute zekerheid over is, melden wij dat direct..

Vooruitlopend hierop zijn er nu al vast een aantal zekerheden bekend die duidelijkheid geven over de toekomst op de nieuwe locatie. En, voor zover wij kunnen beoordelen, ziet het er allemaal zeer positief uit. Wij zetten deze punten vast op een rijtje:

⦁ Er is zicht op een mooie, centrale locatie.
⦁ De huidige clubavonden blijven op dezelfde dag(en) mogelijk
⦁ Omdat de huur lager wordt zal, zoals het er nu naar uitziet, de contributie ook lager worden.
⦁ Vooralsnog wordt uitgegaan van de plaatsing van 8 biljarts
⦁ Er is nagenoeg altijd en veel ruimte om ‘vrij’ te biljarten/oefenen
⦁ Wij zijn/worden nu betrokken met de verdere uitwerking van het initiatief.

Zodra er zekerheid is over de nieuwe locatie worden de details en planning verder uitgewerkt en kunnen wij echt aan de slag.

Hopelijk kan op korte termijn meer nieuws gemeld worden.

Bestuur en de kampioenen seizoen 2017/2018
Tijdens de afgelopen jaarvergadering (26 juni) heeft Martin Guldemond als opvolger van Aart Waterman het secretariaat van de vereniging op zich genomen
Als clubkampioenen van het afgelopen seizoen is gehuldigd: 1: Wil Snel, 2: Jan den Duijn en 3: Arie Liefting.
De start van de nieuwe competitie is in de eerste week van september 2018 op de nieuwe lokatie.

Het bestuur wenst een ieder een fijne vakantie.